Välkommen
Welcome
------------------------------

Rasstandard för båda raserna som finns i kenneln.

 


 

Standards for both my breeds in the kennel.

 


 

Godkänd uppfödare enligt Svenska Kennelklubben & Chinese Crested Club!!

Authorized breeder
according to
Swedish Kennelclub & Chinese Crested Club!!

Standard

Podengo Português, Liso/Pequeno

 
 

GRUPP 5

HEMLAND: Portugal

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Jakt-, vakt- och sällskapshund

BAKGRUND:
Podengo português är en primitiv typ av hund som förmodligen
härstammar från de hundar fenicier och romare tog med sig
till iberiska halvön under antiken. Den blev senare uppblandad
med hundar som följde med morerna under deras invasion på
700-talet. Hunden anpassade sig till det portugisiska klimatet och
terrängen och blev den portugisiska kaninhund som den är känd
som i dag. Den utvecklades utseendemässigt under århundradena
för att passa sitt användningsområde. Den lilla varianten valdes
ut från 1400-talet och framåt som råttjägare på de portugisiska
skeppen.HELHETSINTRYCK:
Podengo português har ståndöron och ett huvud format som en
fyrsidig pyramid. Rasen har en svans formad som en skära och
kroppen är välproportionerlig, välmusklad och sunt byggd. Rasen
skall vara mycket livlig och intelligent. Den skall vara anspråklös
och robust. Rasen förekommer i tre storlekar och två hårlag,
slät- och strävhårig.

MÅTTFÖRHÅLLANDEN:
Stor och medelstor podengo:
• De skall vara nästan kvadratiska med mycket god respektive
medelgod substans.

• Förhållandet mellan kroppslängd och mankhöjd skall vara
som 11:10.
• Bröstdjupets förhållande till mankhöjden skall vara som 1:2.

Liten podengo:
• Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden.
• Liten kroppsbyggnad.
• Kroppslängden skall förhålla sig till mankhöjden som 6:5.
• Bröstdjupet skall förhålla sig till mankhöjden som 1:2.
Hos alla varianter skall nospartiets längd understiga skallpartiets längd.


KARAKTÄR:
Stor podengo:
Rasvarianten används vid jakt på storvilt.
Medelstor podengo:
Rasvarianten är också känd som warren hound.
Dess naturliga läggning för kaninjakt används flitigt antingen som
ensamhund eller i pack.
Liten podengo:
Rasvarianten används för sök på kanin i hålor och klippor.
Alla varianter används också som vakt- och sällskapshundar.

HUVUD:
Huvudet skall vara torrt och ha formen av en fyrsidig pyramid
med stor bas och det skall avsmalna mot det tydligt spetsiga
nospartiet. De övre längsgående linjerna på skalle och nosparti
skall divergera.

 

SKALLPARTI:
Skalle:
Skallen skall vara flat och nästan rak sedd i profil. Ögonbryns-
bågarna skall vara framträdande. Pannfåran skall vara knappt
skönjbar. Partiet mellan öronen skall vara horisontellt. Nackknölen
skall vara framträdande.

Stop:
Stopet skall vara knappt märkbart.

 

ANSIKTE:

Nostryffel:

Nostryffeln skall vara avsmalnande och verka snett avskuren
med spetsen något framskjuten. Färgen skall vara mörkare än
pälsfärgen.


Nosparti:
Nospartiet skall vara spetsigt. Det skall vara rundat sett framifrån.
Nosryggen skall vara rak. Nospartiet skall vara kortare än skall-
partiet och bredare vid ansättningen än avslutningen.

Läppar:
Läpparna skall vara tätt åtliggande,strama, tunna och ha en rak
underlinje. De skall vara väl pigmenterade.

Käkar/tänder:

Regelbundet saxbett med starka, vita tänder. Käkarna skall sluta
normalt. Den stora varianten skall ha alla tänder.

 

Kinder:
Kinderna skall vara torra och snett ansatta framifrån sett.

 

Ögon:

Ögonen skall ha ett mycket livligt uttryck. De skall vara små,
något snedställda och inte vara framträdande. Färgen varierar från
honungsfärgat till brunt och skall överensstämma med pälsfärgen.
Färgen på ögonkanterna skall vara mörkare än pälsfärgen.


Öron:

Öronen skall vara snett ansatta i höjd med ögonen. De skall vara
raka, upprättstående och mycket rörliga. Öronen skall vara
vertikalt resta eller svagt framåtlutade när hunden är uppmärksam.
De skall vara tunna, trekantiga till formen, breda vid basen och
avslutas i en spets. Öronen skall vara avsevärt längre än de är
breda vid sin ansättning.

 

HALS:
Halsen skall harmoniskt övergå i kroppen. Den skall vara rak, lång,
välproportionerlig, stark och välmusklad utan löst halsskinn.


KROPP:
Överlinje:
Rygglinjen skall vara plan och horisontell.

Manke:

Manken skall bara vara obetydligt markerad i förhållande till
hals och rygg.

Rygg:

Ryggen skall vara lång och plan.

Ländparti:

Ländpartiet skall vara plant, brett och väl musklat

Kors:

Korset skall vara medellångt, brett och välmusklat. Det skall vara
plant eller något sluttande.

Bröstkorg:

Bröstkorgen skall nå ner till armbågarna. Den skall vara
måttligt bred och lång. Bröstbenet skall höjas uppåt och bakåt.
Revbenen skall vara snedställda och endast mycket lätt välvda. Förbröstet
skall varken vara för framträdande eller för muskulöst och det
skall vara måttligt brett.

Underlinje och buk:

Underlinjen skall vara lätt uppdragen. Flankerna och buken skall
skall vara strama.

 

SVANS:

Svansen skall vara naturlig och snarare vara högt än lågt ansatt. Den
skall vara kraftig, tjock, medellång och avslutas i en tunn spets.
I vila skall den bäras hängande mellan bakbenen med spetsen
något uppåtriktad. I rörelse skall den bäras horisontellt i en lätt
uppåtriktad båge eller upprätt formad som en skära. Den får aldrig
vara ringlad. Frans skall finnas på undersidan.

 EXTREMITETER:

Framställ:

Helhet:
Sett framifrån eller från sidan skall framstället vara lodrätt ställt.
Det skall vara välmusklat och torrt.

Skulderblad:

Skulderbladen skall vara långa och snedställda. Skuldrorna skall
vara kraftiga och väl musklade. Vinkeln mellan skulderblad och
överarm skall vara ungefär 110 grader.

Armbåge:

Armbågarna skall ligga parallellt med kroppens mittlinje.

Underarm:
Underarmarna skall vara lodräta, långa och väl musklade.

Handlov:
Handlovarna skall vara torra och inte framträdande.

Mellanhand:

Mellanhänderna skall vara starka, korta och något vinklade.

Framtassar:

Framtassarna skall vara rundade med långa, starka, tätt samman-
hållna och kraftigt välvda tår. Klorna skall vara kraftiga och helst
mörka. Trampdynorna skall vara hårda och motståndskraftiga.

Bakställ:

Helhet:

Bakstället skall vara välmusklat och torrt. Bakbenen skall från
sidan och bakifrån sedda vara parallella och korrekt ställda.
De skall vara ställda parallellt med kroppens medellinje.

Lår:

Låren skall vara långa, medelbreda och väl musklade.

Knäled:

Knäledsvinkeln skall vara ungefär 135 grader.

Underben:

Underbenen skall vara långa, sluttande, starka, väl musklade
och torra.

Has/hasled:

Haslederna skall vara medelhögt ansatta, torra, starka och bilda
en trubbig vinkel på ungefär 135 grader.

Mellanfot:

Mellanfötterna skall ha vara starka, korta, snedställda och utan
sporrar.

Baktassar:

Baktassarna skall vara rundade med långa, starka tätt
sammanhållna och kraftigt välvda tår. Klorna skall vara kraftiga och helst
mörka. Trampdynorna skall vara hårda och motståndskraftiga.

 

Rörelser:

Rörelserna skall vara fria och energiska. Travet är lätt.

 

Hud:

Huden på kroppen skall vara tunn och stramt åtliggande. Slem-
hinnorna skall helst vara mörkpigmenterade, i varje fall mörkare
än pälsfärgen.

 

Päls:
Pälsstruktur:
Det finns två hårlagsvarianter: Kort släthårig eller lång strävhårig päls.
Bägge pälsvarianterna skall ha medelgrovt hårlag utan underull.
Den korta pälsen skall vara tätare än den sträva. Den strävhåriga
varianten har längre päls på nospartiet (skägg).
Färg:

Färgerna skall vara gul, fawn i alla nyanser från ljust till mycket
mörkt med eller utan vita tecken eller ha vit grundfärg med
fläckar i ovan beskrivna färger.
Hos den lilla podengon accepteras även följande färger, men de
är inte eftersträvansvärda: svart eller brun med eller utan vita
tecken eller vit grundfärg med fläckar i dessa färger

 


STORLEK:
Mankhöjd: Liten: 20-30 cm
                     Mellan: 40-54 cm
                     Stor: 55-70 cm

Vikt:            Liten: 4-6 kg
                     Mellan: 16-20 kg
                     Stor: 20-30 kg

FEL:
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i för hållande
till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens
hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.
• Tecken på skygghet.
• Skall- och nosparti vars övre linjer är parallella.
• Bett som sluter dåligt till eller illa placerade tänder. Tångbett. Tandförluster    hos den stora varianten.
• Nostryffel som är delvis opigmenterad.
• Hals som är välvd.
• Kropp som har välvd överlinje.
• Kors som är alltför sluttande.
• Bakbenssporrar skall helst inte finnas.
• Päls som är silkig och/eller har underull.

 

Allvarliga fel:

• Skall- och nosparti vars övre linjer konvergerar.
• Nostryffel som är helt opigmenterad.
• Öron som är rundade.
• Buklinje som är alltför uppdragen.
• Svans som är ringlad.

 

Diskvalificerande fel:

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter
    skall diskvalificeras.
• Tecken på inblandning av vinthund, stående fågelhund eller annan korsning.
• Under- eller överbett.
• Ögon med olika färg.
• Öron som är vikta eller hängande.
• Färg som är brindle, svart med tanteckning, trefärgad eller helt vit.

 

Testiklar:

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.

 

 

 
Källa: Rasbeskrivning hämtad från Svenska Podengoklubben
 
Copyright © Svenska KennelKlubben
 
 

Back

 

Layout & Graphics Copyright © Inga Lill Rönn 2004-2011